Analiza stavova građana Bora o bezbednom učešću biciklista u saobraćaju sa ocenom stanja bezbednosti
1. Pol: 2. Godine: 3. Najčešći vid prevoza (obeležiti više odgovora, a najmanje dva) 4. Razlozi za upotrebu najčešćeg vida prevoza (obeležiti više, a najmanje dva odgovora) 5. Ocenite bezbednost saobraćaja na teritoriji grada Bora (1-najniža ocena, 5-najviša ocena) 6. Ocenite bezbednost dece u saobraćaju na teritoriji grada Bora (1-najniža ocena, 5-najviša ocena) 7. Ocenite bezbednost biciklista u saobraćaju na teritoriji grada Bora (1-najniža ocena, 5-najviša ocena) 8. Ocenite pristupačnost i bezbednost saobraćajne infrastrukture u Boru za bicikliste (1-najniža ocena, 5-najviša ocena) 9. Da li smatrate da je Boru potrebna biciklistička infrastruktura (biciklističke staze/trake)? 10. Da li smatrate da je Boru potreban parking za bicikle? 11. Koji su Vaši motivi za korišćenje bicikla kao aktivnog vida prevoza (obeležiti više, a najmanje tri odgovora) 12. Ocenite ulaganje Gradske uprave u Boru u biciklistički saobraćaja (1-najniža ocena, 5-najviša ocena) 13. Da li biste dozvolili Vašem detetu da samostalno upravlja biciklom na teritoriji grada Bora? 14. Ocenite postupanje vozača prema biciklistima (1-najniža ocena, 5-najviša ocena) 15. Da li smatrate da su Boru potrebne Zone 30 i Zone usporenog saobraćaja? 16. Da li smatrate da je Boru potreban Plan održive urbane mobilnosti? 17. Da li smatrate da su Boru potrebne izmene Odluke o tehničkom regulisanju saobraćaja?
Muški 36-45 god. Bicikl Pristupačnost saobraćajne i urbanističke infrastrukture 1 2 1 1 Da Da Pronalaženje parking mesta 1 Ne 2 Da Da Da
Ženski 36-45 god. Pešačenje Pristupačnost saobraćajne i urbanističke infrastrukture 2 2 2 1 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Pronalaženje parking mesta, Zaštita životne sredine 1 Ne 2 Da Da Da
Ženski 26-35 god. Pešačenje Cena/troškovi 2 1 1 1 Da Da Biciklistička infrastruktura, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Velike saobraćajne gužve, Zaštita životne sredine 1 Ne 1 Da Da Da
Ženski 36-45 god. Pešačenje, Putnički automobil, Javni prevoz (teksi, bus...) Vreme putovanja, Brzina putovanja, Putnički automobil, Javni prevoz (teksi, bus...) 4 4 3 1 Da Da Biciklistička infrastruktura, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Zaštita životne sredine 1 Da 4 Da Da Da
Muški 36-45 god. Bicikl Cena/troškovi 1 1 1 1 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje 1 Ne 1 Da Da Da
Muški 56-65 god. Pešačenje, Putnički automobil Vreme putovanja, Putnički automobil 1 1 1 1 Da Da Vreme putovanja, Biciklistička infrastruktura, Fizička aktivnost i bolje zdravlje 1 Da 1 Da Da Da
Muški 36-45 god. Pešačenje, Putnički automobil Vreme putovanja, Brzina putovanja, Parkiranje 2 2 2 1 Da Da Vreme putovanja, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Zaštita životne sredine 1 Ne 2 Da Da Da
Muški 26-35 god. Pešačenje, Bicikl, Putnički automobil Vreme putovanja, Komfor, Brzina putovanja, Putnički automobil 3 2 2 1 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Pronalaženje parking mesta, Zaštita životne sredine 1 Ne 2 Da Da Da
Muški 36-45 god. Pešačenje, Putnički automobil Brzina putovanja 2 2 2 2 Da Da Pronalaženje parking mesta 1 Ne 3 Da Da Da
Muški 36-45 god. Pešačenje, Putnički automobil Brzina putovanja, Pristupačnost saobraćajne i urbanističke infrastrukture 3 3 2 1 Da Da Biciklistička infrastruktura, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Pronalaženje parking mesta, Zaštita životne sredine 1 Ne 2 Da Da Da
Muški 36-45 god. Pešačenje, Javni prevoz (teksi, bus...) Vreme putovanja, Cena/troškovi, Komfor, Parkiranje 2 2 2 2 Da Da Vreme putovanja, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Pronalaženje parking mesta 1 Nemam stav 2 Da Da Da
Ženski 19-25 god. Putnički automobil, Javni prevoz (teksi, bus...) Bezbednost, Komfor, Brzina putovanja 2 1 1 1 Da Da Biciklistička infrastruktura, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Zaštita životne sredine 1 Ne 2 Da Da Da
Ženski 36-45 god. Putnički automobil Vreme putovanja 1 1 1 1 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje 1 Ne 2 Da Da Da
Muški 46-55 god. Putnički automobil Komfor, Brzina putovanja, Putnički automobil 3 3 2 2 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Velike saobraćajne gužve, Zaštita životne sredine 1 Nemam stav 3 Da Nemam stav Nemam stav
Muški 19-25 god. Pešačenje Cena/troškovi, Parkiranje 1 1 1 1 Da Nemam stav Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Pronalaženje parking mesta, Velike saobraćajne gužve, Zaštita životne sredine 1 Ne 1 Da Nemam stav Da
Ženski 36-45 god. Pešačenje, Bicikl, Javni prevoz (teksi, bus...) Vreme putovanja, Cena/troškovi, Bezbednost, Komfor 2 2 1 1 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Pronalaženje parking mesta, Zaštita životne sredine 1 Ne 1 Da Da Da
Muški 26-35 god. Pešačenje, Javni prevoz (teksi, bus...) Cena/troškovi, Bezbednost, Pristupačnost saobraćajne i urbanističke infrastrukture 1 1 1 1 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Velike saobraćajne gužve, Zaštita životne sredine 1 Ne 1 Da Da Da
Muški 36-45 god. Pešačenje, Putnički automobil Vreme putovanja, Komfor, Brzina putovanja, Putnički automobil 3 3 1 1 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje 1 Ne 3 Da Da Da
Muški 46-55 god. Pešačenje, Javni prevoz (teksi, bus...) Vreme putovanja, Cena/troškovi, Bezbednost, Brzina putovanja, Javni prevoz (teksi, bus...) 3 3 1 1 Da Da Vreme putovanja, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Pronalaženje parking mesta, Velike saobraćajne gužve, Zaštita životne sredine 1 Ne 2 Da Da Da
Ženski 26-35 god. Pešačenje, Bicikl, Putnički automobil, Javni prevoz (teksi, bus...) Vreme putovanja, Cena/troškovi, Brzina putovanja 3 2 1 1 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Zaštita životne sredine 1 Ne 2 Da Da Da
Ženski 26-35 god. Pešačenje, Bicikl Vreme putovanja, Cena/troškovi, Bezbednost, Parkiranje, Bicikl 3 3 3 3 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Zaštita životne sredine 2 Ne 2 Da Da Da
Ženski 46-55 god. Putnički automobil, Javni prevoz (teksi, bus...) Vreme putovanja, Cena/troškovi 3 3 3 3 Da Da Vreme putovanja, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Zaštita životne sredine 2 Nemam stav 1 Da Da Da
Muški 46-55 god. Pešačenje, Putnički automobil Vreme putovanja, Cena/troškovi, Komfor, Brzina putovanja, Putnički automobil 3 3 2 2 Da Nemam stav Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Pronalaženje parking mesta, Zaštita životne sredine 2 Da 3 Da Da Da
Muški 26-35 god. Pešačenje, Putnički automobil Vreme putovanja, Bezbednost, Komfor, Brzina putovanja, Pristupačnost saobraćajne i urbanističke infrastrukture, Putnički automobil 2 2 2 1 Ne Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Velike saobraćajne gužve, Zaštita životne sredine 1 Ne 3 Da Da Da
Muški 19-25 god. Pešačenje, Putnički automobil Vreme putovanja, Parkiranje 3 3 2 1 Da Da Vreme putovanja, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Velike saobraćajne gužve 1 Ne 3 Ne Nemam stav Da
Ženski 19-25 god. Pešačenje, Bicikl, Putnički automobil Vreme putovanja, Cena/troškovi 3 3 3 1 Da Da Vreme putovanja, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Velike saobraćajne gužve, Zaštita životne sredine 1 Ne 2 Da Da Da
Muški 26-35 god. Putnički automobil Brzina putovanja, Putnički automobil 5 2 2 1 Nemam stav Nemam stav Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Zaštita životne sredine 1 Ne 5 Da Da Da
Muški 36-45 god. Pešačenje, Javni prevoz (teksi, bus...) Cena/troškovi, Brzina putovanja, Javni prevoz (teksi, bus...) 1 1 1 1 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Pronalaženje parking mesta, Zaštita životne sredine 1 Ne 1 Da Da Da
Ženski 19-25 god. Pešačenje, Putnički automobil Cena/troškovi, Komfor 2 2 2 1 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Velike saobraćajne gužve, Zaštita životne sredine 3 Ne 2 Da Nemam stav Nemam stav
Muški 26-35 god. Pešačenje, Bicikl Cena/troškovi, Bezbednost, Komfor, Bicikl 3 3 2 1 Da Da Vreme putovanja, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Pronalaženje parking mesta, Zaštita životne sredine 1 Ne 2 Da Da Da
Muški 26-35 god. Putnički automobil Vreme putovanja, Komfor 2 2 2 3 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Pronalaženje parking mesta, Velike saobraćajne gužve 1 Da 1 Ne Da Da
Muški 26-35 god. Putnički automobil Vreme putovanja, Komfor, Brzina putovanja, Pristupačnost saobraćajne i urbanističke infrastrukture 3 3 2 2 Da Da Biciklistička infrastruktura, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Pronalaženje parking mesta, Velike saobraćajne gužve, Zaštita životne sredine 1 Da 4 Da Da Da
Muški 26-35 god. Putnički automobil Vreme putovanja, Brzina putovanja, Putnički automobil 2 2 2 1 Da Nemam stav Vreme putovanja, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Zaštita životne sredine 1 Nemam stav 2 Da Da Da
Ženski 46-55 god. Pešačenje, Putnički automobil, Javni prevoz (teksi, bus...) Vreme putovanja, Cena/troškovi, Brzina putovanja 3 2 2 1 Da Da Vreme putovanja, Zaštita životne sredine 1 Ne 2 Da Da Da
Ženski 19-25 god. Pešačenje, Putnički automobil Vreme putovanja, Komfor 3 3 3 2 Da Nemam stav Fizička aktivnost i bolje zdravlje 3 Ne 2 Da Da Da
Muški 56-65 god. Pešačenje, Putnički automobil Bezbednost, Brzina putovanja, Putnički automobil 3 2 2 1 Da Da Biciklistička infrastruktura, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Zaštita životne sredine 1 Da 3 Da Da Da
Ženski 46-55 god. Javni prevoz (teksi, bus...) Vreme putovanja, Cena/troškovi 3 3 3 1 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Zaštita životne sredine 1 Ne 1 Da Da Da
Ženski 46-55 god. Pešačenje, Putnički automobil Vreme putovanja, Komfor 3 3 2 2 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Zaštita životne sredine 1 Ne 3 Da Nemam stav Nemam stav
Ženski 36-45 god. Javni prevoz (teksi, bus...) Cena/troškovi, Bezbednost, Komfor 2 2 2 1 Nemam stav Nemam stav Pronalaženje parking mesta, Velike saobraćajne gužve, Zaštita životne sredine 1 Ne 2 Da Da Da
Ženski 26-35 god. Pešačenje Vreme putovanja, Cena/troškovi, Pristupačnost saobraćajne i urbanističke infrastrukture 3 2 1 2 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Pronalaženje parking mesta, Velike saobraćajne gužve, Zaštita životne sredine 1 Ne 3 Da Da Da
Ženski 26-35 god. Javni prevoz (teksi, bus...) Cena/troškovi, Parkiranje 4 4 3 2 Da Nemam stav Fizička aktivnost i bolje zdravlje 2 Nemam stav 2 Nemam stav Nemam stav Nemam stav
Muški 26-35 god. Putnički automobil Vreme putovanja, Brzina putovanja, Putnički automobil 2 2 2 2 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Velike saobraćajne gužve, Zaštita životne sredine 1 Nemam stav 2 Da Da Da
Muški 26-35 god. Pešačenje, Putnički automobil Vreme putovanja, Cena/troškovi, Komfor, Brzina putovanja 2 2 1 1 Da Da Biciklistička infrastruktura, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Pronalaženje parking mesta, Velike saobraćajne gužve, Zaštita životne sredine 1 Ne 1 Da Da Da
Ženski 26-35 god. Putnički automobil Vreme putovanja, Brzina putovanja 3 1 2 2 Da Nemam stav Biciklistička infrastruktura, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Zaštita životne sredine 2 Nemam stav 2 Da Da Da
Ženski 56-65 god. Pešačenje, Javni prevoz (teksi, bus...) Vreme putovanja, Cena/troškovi, Javni prevoz (teksi, bus...) 3 3 3 3 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Pronalaženje parking mesta 2 Ne 3 Da Da Da
Ženski 46-55 god. Pešačenje, Putnički automobil Brzina putovanja 2 2 2 2 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Zaštita životne sredine 1 Ne 2 Da Da Da
Ženski 19-25 god. Pešačenje, Javni prevoz (teksi, bus...) Vreme putovanja, Cena/troškovi, Bezbednost 4 4 4 1 Da Da 2 Nemam stav 3 Da Nemam stav Nemam stav
Muški 26-35 god. Bicikl Cena/troškovi, Parkiranje, Bicikl 1 1 1 1 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Velike saobraćajne gužve, Zaštita životne sredine 1 Ne 2 Da Da Da
Ženski 36-45 god. Pešačenje, Putnički automobil, Javni prevoz (teksi, bus...) Brzina putovanja 3 3 2 2 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Zaštita životne sredine 1 Ne 2 Da Da Da
Ženski 26-35 god. Putnički automobil Vreme putovanja, Komfor, Brzina putovanja 3 1 1 1 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Velike saobraćajne gužve, Zaštita životne sredine 1 Ne 1 Da Da Da
Ženski 26-35 god. Javni prevoz (teksi, bus...) Putnički automobil, Javni prevoz (teksi, bus...) 2 2 2 2 Da Da Biciklistička infrastruktura, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Zaštita životne sredine 5 Ne 1 Da Da Da
Ženski 26-35 god. Javni prevoz (teksi, bus...) Cena/troškovi, Bezbednost, Parkiranje, Pristupačnost saobraćajne i urbanističke infrastrukture 1 1 1 1 Da Da Vreme putovanja, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Velike saobraćajne gužve, Zaštita životne sredine 1 Ne 1 Da Da Da
Muški 26-35 god. Pešačenje, Putnički automobil Vreme putovanja, Bezbednost, Parkiranje 2 3 1 1 Da Ne Vreme putovanja, Biciklistička infrastruktura, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Zaštita životne sredine 1 Ne 2 Da Da Da
Muški 26-35 god. Bicikl, Putnički automobil Vreme putovanja, Cena/troškovi, Bezbednost, Brzina putovanja, Parkiranje 3 3 3 3 Da Da Vreme putovanja, Biciklistička infrastruktura, Pronalaženje parking mesta 1 Ne 2 Da Da Da
Ženski 56-65 god. Pešačenje, Putnički automobil Vreme putovanja, Komfor, Brzina putovanja 3 2 2 2 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Zaštita životne sredine 1 Ne 1 Da Da Da
Muški 26-35 god. Putnički automobil Bezbednost, Komfor, Brzina putovanja 2 2 2 2 Nemam stav Nemam stav Biciklistička infrastruktura, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Pronalaženje parking mesta 1 Ne 3 Ne Da Da
Muški 26-35 god. Pešačenje, Bicikl Cena/troškovi, Komfor 2 2 2 1 Da Da Vreme putovanja, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Velike saobraćajne gužve, Zaštita životne sredine 1 Ne 1 Da Da Da
Ženski 26-35 god. Pešačenje, Bicikl, Putnički automobil Vreme putovanja, Komfor, Brzina putovanja 3 2 2 2 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Zaštita životne sredine 1 Ne 2 Nemam stav Da Da
Muški 26-35 god. Putnički automobil Vreme putovanja, Komfor, Brzina putovanja 3 4 2 1 Ne Ne Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Pronalaženje parking mesta, Zaštita životne sredine 1 Ne 2 Da Nemam stav Nemam stav
Muški 56-65 god. Pešačenje Vreme putovanja 3 3 2 2 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje 2 Ne 2 Da Da Da
Ženski 26-35 god. Pešačenje, Bicikl Komfor 2 3 3 2 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje 3 Ne 4 Da Da Da
Ženski 36-45 god. Putnički automobil Vreme putovanja, Komfor, Brzina putovanja 5 4 1 1 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Pronalaženje parking mesta, Zaštita životne sredine 1 Da 2 Da Da Da
Muški 36-45 god. Putnički automobil Komfor 3 2 2 1 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Velike saobraćajne gužve, Zaštita životne sredine 1 Ne 4 Da Nemam stav Nemam stav
Ženski 36-45 god. Pešačenje, Javni prevoz (teksi, bus...) Cena/troškovi, Bezbednost 3 3 2 1 Da Nemam stav Fizička aktivnost i bolje zdravlje 1 Ne 2 Da Nemam stav Nemam stav
Muški 26-35 god. Pešačenje, Bicikl, Putnički automobil Vreme putovanja, Bezbednost, Komfor, Parkiranje 3 3 1 1 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Pronalaženje parking mesta, Velike saobraćajne gužve, Zaštita životne sredine 1 Nemam stav 2 Da Da Da
Muški 19-25 god. Pešačenje, Bicikl, Putnički automobil Vreme putovanja, Cena/troškovi, Bezbednost, Komfor 3 2 2 4 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Zaštita životne sredine 2 Da 3 Da Da Da
Muški 36-45 god. Pešačenje, Bicikl, Putnički automobil Cena/troškovi, Brzina putovanja, Parkiranje 3 3 1 1 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Pronalaženje parking mesta, Velike saobraćajne gužve 1 Ne 2 Da Da Da
Muški 26-35 god. Pešačenje, Bicikl, Putnički automobil, Javni prevoz (teksi, bus...) Vreme putovanja, Bezbednost 3 3 3 3 Da Ne Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Zaštita životne sredine 2 Da 4 Da Da Nemam stav
Ženski 19-25 god. Pešačenje, Putnički automobil Vreme putovanja, Brzina putovanja 3 2 1 1 Da Da Biciklistička infrastruktura, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Velike saobraćajne gužve, Zaštita životne sredine 1 Da 1 Da Da Da
Ženski 19-25 god. Pešačenje, Javni prevoz (teksi, bus...) Cena/troškovi, Parkiranje 3 3 2 1 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Zaštita životne sredine 1 Ne 1 Da Da Da
Muški 26-35 god. Javni prevoz (teksi, bus...) Vreme putovanja 2 2 2 1 Da Da Biciklistička infrastruktura, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Velike saobraćajne gužve, Zaštita životne sredine 1 Ne 1 Da Da Da
Ženski 26-35 god. Pešačenje, Putnički automobil, Javni prevoz (teksi, bus...) Vreme putovanja, Cena/troškovi, Bezbednost, Komfor, Brzina putovanja 3 2 1 1 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Pronalaženje parking mesta, Zaštita životne sredine 1 Ne 1 Da Da Da
Ženski 26-35 god. Pešačenje, Putnički automobil Vreme putovanja, Cena/troškovi 2 2 2 2 Da Da Biciklistička infrastruktura, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Zaštita životne sredine 1 Ne 3 Da Da Da
Muški 11-18 god. Pešačenje Cena/troškovi, Pristupačnost saobraćajne i urbanističke infrastrukture 2 2 3 2 Nemam stav Da Pronalaženje parking mesta, Velike saobraćajne gužve 1 Ne 3 Da Da Nemam stav
Ženski 36-45 god. Pešačenje Pristupačnost saobraćajne i urbanističke infrastrukture 1 1 1 1 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Zaštita životne sredine 1 Ne 1 Da Da Da
Muški 26-35 god. Putnički automobil, Javni prevoz (teksi, bus...) Vreme putovanja, Cena/troškovi, Bezbednost, Brzina putovanja, Pristupačnost saobraćajne i urbanističke infrastrukture 3 3 1 1 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Zaštita životne sredine 1 Ne 3 Da Da Da
Muški 26-35 god. Putnički automobil Vreme putovanja, Komfor, Brzina putovanja 3 3 2 2 Da Nemam stav Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Velike saobraćajne gužve, Zaštita životne sredine 2 Ne 2 Da Da Da
Ženski 19-25 god. Pešačenje, Putnički automobil Vreme putovanja, Cena/troškovi, Pristupačnost saobraćajne i urbanističke infrastrukture 1 1 1 1 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Zaštita životne sredine 1 Da 3 Da Da Da
Ženski 26-35 god. Pešačenje, Bicikl Cena/troškovi, Parkiranje 3 3 2 1 Da Da Biciklistička infrastruktura, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Velike saobraćajne gužve, Zaštita životne sredine 1 Ne 2 Da Da Da
Ženski 56-65 god. Putnički automobil, Javni prevoz (teksi, bus...) Vreme putovanja, Komfor 2 1 1 2 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Zaštita životne sredine 1 Ne 1 Da Da Da
Ženski 26-35 god. Pešačenje Cena/troškovi 3 3 1 1 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje 1 Ne 2 Da Da Da
Ženski 26-35 god. Pešačenje, Bicikl, Putnički automobil Vreme putovanja, Komfor 3 3 3 3 Da Da Vreme putovanja, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Pronalaženje parking mesta, Velike saobraćajne gužve, Zaštita životne sredine 4 Da 3 Da Nemam stav Da
Muški 26-35 god. Putnički automobil Vreme putovanja 2 2 2 2 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Pronalaženje parking mesta 1 Ne 2 Da Da Da
Ženski 26-35 god. Putnički automobil Brzina putovanja 1 1 1 1 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Velike saobraćajne gužve, Zaštita životne sredine 1 Ne 1 Da Da Da
Ženski 46-55 god. Pešačenje Vreme putovanja, Cena/troškovi, Bezbednost, Komfor 1 1 1 1 Da Da Biciklistička infrastruktura, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Velike saobraćajne gužve, Zaštita životne sredine 1 Da 1 Da Da Da
Muški 46-55 god. Pešačenje Vreme putovanja, Bezbednost, Brzina putovanja 1 1 1 1 Da Da Biciklistička infrastruktura, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Velike saobraćajne gužve, Zaštita životne sredine 1 Da 1 Da Da Da
Muški 26-35 god. Pešačenje Cena/troškovi 1 1 1 1 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Zaštita životne sredine 1 Ne 2 Da Da Da
Ženski 26-35 god. Putnički automobil Vreme putovanja 3 3 3 2 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Pronalaženje parking mesta, Velike saobraćajne gužve, Zaštita životne sredine 1 Ne 1 Da Da Da
Muški 36-45 god. Pešačenje, Javni prevoz (teksi, bus...) Vreme putovanja, Cena/troškovi 5 2 2 1 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje 1 Ne 1 Da Da Da
Muški 46-55 god. Putnički automobil Brzina putovanja 2 2 2 1 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Zaštita životne sredine 1 Ne 2 Da Da Da
Ženski 36-45 god. Pešačenje Vreme putovanja, Bezbednost, Brzina putovanja 1 1 1 1 Da Da Vreme putovanja, Biciklistička infrastruktura, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Velike saobraćajne gužve, Zaštita životne sredine 1 Da 1 Da Da Da
Muški 36-45 god. Pešačenje, Bicikl Cena/troškovi, Komfor 3 3 3 2 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Pronalaženje parking mesta, Velike saobraćajne gužve, Zaštita životne sredine 2 Ne 2 Nemam stav Da Da
Ženski 46-55 god. Pešačenje, Javni prevoz (teksi, bus...) Vreme putovanja, Brzina putovanja, Pristupačnost saobraćajne i urbanističke infrastrukture 2 1 1 1 Da Nemam stav Fizička aktivnost i bolje zdravlje 1 Ne 2 Nemam stav Da Da
Muški 36-45 god. Pešačenje, Putnički automobil, Javni prevoz (teksi, bus...) Cena/troškovi, Parkiranje 2 1 1 1 Da Ne Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Zaštita životne sredine 1 Ne 3 Ne Da Da
Ženski 26-35 god. Pešačenje Cena/troškovi, Bezbednost 2 1 1 1 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Velike saobraćajne gužve, Zaštita životne sredine 1 Ne 1 Da Da Da
Ženski 56-65 god. Pešačenje, Javni prevoz (teksi, bus...) Vreme putovanja, Komfor 2 2 2 1 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje 1 Ne 2 Da Da Da
Muški 26-35 god. Pešačenje, Putnički automobil Vreme putovanja, Komfor 2 2 2 1 Da Nemam stav Vreme putovanja, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Zaštita životne sredine 1 Ne 1 Da Da Da
Muški 19-25 god. Pešačenje, Bicikl Vreme putovanja 3 2 2 2 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje 1 Ne 2 Ne Da Nemam stav
Muški 26-35 god. Pešačenje, Bicikl, Putnički automobil Vreme putovanja, Cena/troškovi, Bezbednost, Pristupačnost saobraćajne i urbanističke infrastrukture 2 2 1 1 Da Da Biciklistička infrastruktura, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Velike saobraćajne gužve, Zaštita životne sredine 1 Ne 2 Da Da Da
Ženski 46-55 god. Pešačenje, Putnički automobil Komfor, Parkiranje 2 2 1 1 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Pronalaženje parking mesta, Zaštita životne sredine 1 Ne 3 Nemam stav Da Da
Ženski 36-45 god. Pešačenje, Putnički automobil, Javni prevoz (teksi, bus...) Vreme putovanja, Cena/troškovi 3 2 2 2 Da Nemam stav Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Zaštita životne sredine 2 Ne 1 Da Da Da
Ženski 26-35 god. Pešačenje, Putnički automobil Brzina putovanja 2 2 2 2 Da Da Biciklistička infrastruktura, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Zaštita životne sredine 4 Ne 2 Nemam stav Da Da
Muški 36-45 god. Bicikl, Putnički automobil Vreme putovanja, Komfor, Brzina putovanja 2 3 1 1 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Pronalaženje parking mesta, Velike saobraćajne gužve, Zaštita životne sredine 1 Ne 3 Nemam stav Da Da
Ženski 26-35 god. Pešačenje, Bicikl, Putnički automobil Vreme putovanja, Komfor, Brzina putovanja 3 2 2 2 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Velike saobraćajne gužve, Zaštita životne sredine 2 Ne 2 Da Da Da
Ženski 26-35 god. Bicikl, Putnički automobil Vreme putovanja, Cena/troškovi, Bezbednost, Komfor, Brzina putovanja 3 2 2 1 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Velike saobraćajne gužve, Zaštita životne sredine 1 Ne 1 Da Da Da
Muški 46-55 god. Bicikl, Putnički automobil Cena/troškovi, Bezbednost 1 1 1 1 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Velike saobraćajne gužve, Zaštita životne sredine 1 Ne 2 Da Da Da
Ženski 26-35 god. Pešačenje, Javni prevoz (teksi, bus...) Vreme putovanja, Cena/troškovi, Komfor, Pristupačnost saobraćajne i urbanističke infrastrukture 1 1 1 1 Da Da Vreme putovanja, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Zaštita životne sredine 1 Ne 2 Da Da Da
Muški 36-45 god. Bicikl, Putnički automobil Brzina putovanja, Parkiranje 1 1 1 1 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Pronalaženje parking mesta, Velike saobraćajne gužve 1 Ne 1 Da Da Da
Muški 36-45 god. Pešačenje, Putnički automobil Vreme putovanja, Komfor 3 3 2 1 Da Nemam stav Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Pronalaženje parking mesta, Zaštita životne sredine 1 Ne 4 Da Da Da
Muški 36-45 god. Putnički automobil Vreme putovanja 2 1 1 1 Da Da Vreme putovanja, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Pronalaženje parking mesta, Zaštita životne sredine 1 Ne 1 Da Da Da
Ženski 19-25 god. Pešačenje, Javni prevoz (teksi, bus...) Cena/troškovi, Brzina putovanja 2 2 1 1 Da Da Vreme putovanja, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Zaštita životne sredine 1 Nemam stav 2 Nemam stav Da Da
Muški 26-35 god. Pešačenje Komfor 2 2 2 2 Ne Ne Fizička aktivnost i bolje zdravlje 2 Ne 1 Ne Ne Ne
Ženski 46-55 god. Pešačenje, Bicikl, Putnički automobil, Javni prevoz (teksi, bus...) Vreme putovanja, Cena/troškovi, Brzina putovanja, Parkiranje, Pristupačnost saobraćajne i urbanističke infrastrukture 2 2 1 1 Da Da Vreme putovanja, Biciklistička infrastruktura, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Pronalaženje parking mesta, Velike saobraćajne gužve, Zaštita životne sredine 1 Nemam stav 2 Da Da Da
Ženski 26-35 god. Putnički automobil Vreme putovanja, Komfor, Brzina putovanja, Pristupačnost saobraćajne i urbanističke infrastrukture 3 3 3 2 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Velike saobraćajne gužve, Zaštita životne sredine 1 Ne 2 Da Da Nemam stav
Ženski 36-45 god. Putnički automobil Vreme putovanja 4 4 4 4 Nemam stav Ne Fizička aktivnost i bolje zdravlje 3 Nemam stav 3 Ne Da Nemam stav
Ženski 36-45 god. Pešačenje, Putnički automobil Vreme putovanja, Komfor, Brzina putovanja 3 3 3 2 Da Da Biciklistička infrastruktura, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Velike saobraćajne gužve 1 Ne 2 Da Da Da
Ženski 46-55 god. Pešačenje, Javni prevoz (teksi, bus...) Cena/troškovi 2 2 2 1 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Zaštita životne sredine 1 Nemam stav 2 Da Da Da
Ženski 26-35 god. Pešačenje, Putnički automobil Vreme putovanja, Brzina putovanja 2 1 1 1 Da Da Vreme putovanja, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Zaštita životne sredine 1 Ne 2 Da Da Da
Muški 56-65 god. Putnički automobil Komfor 2 1 2 2 Da Da Vreme putovanja, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Zaštita životne sredine 1 Ne 2 Da Da Da
Muški 36-45 god. Javni prevoz (teksi, bus...) Cena/troškovi 2 2 2 1 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Velike saobraćajne gužve, Zaštita životne sredine 1 Ne 3 Da Da Da
Muški 46-55 god. Putnički automobil Vreme putovanja, Brzina putovanja 4 4 4 1 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Pronalaženje parking mesta, Zaštita životne sredine 1 Da 4 Da Da Da
Ženski 46-55 god. Pešačenje, Javni prevoz (teksi, bus...) Cena/troškovi, Pristupačnost saobraćajne i urbanističke infrastrukture 1 1 1 1 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Velike saobraćajne gužve, Zaštita životne sredine 1 Ne 2 Da Da Da
Ženski 19-25 god. Pešačenje, Putnički automobil Vreme putovanja, Parkiranje, Pristupačnost saobraćajne i urbanističke infrastrukture 2 1 1 2 Da Da Vreme putovanja, Pronalaženje parking mesta, Velike saobraćajne gužve 1 Ne 3 Da Da Da
Muški 46-55 god. Pešačenje, Putnički automobil Vreme putovanja, Komfor, Brzina putovanja, Pristupačnost saobraćajne i urbanističke infrastrukture 3 1 2 1 Da Da Pronalaženje parking mesta, Velike saobraćajne gužve 1 Ne 3 Da Da Da
Muški 26-35 god. Pešačenje Cena/troškovi, Pristupačnost saobraćajne i urbanističke infrastrukture 2 2 2 2 Da Da Biciklistička infrastruktura, Pronalaženje parking mesta, Zaštita životne sredine 1 Ne 3 Da Da Da
Ženski 26-35 god. Pešačenje, Putnički automobil Vreme putovanja, Brzina putovanja 3 3 2 2 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Zaštita životne sredine 1 Ne 2 Da Da Da
Ženski 46-55 god. Pešačenje Vreme putovanja 2 2 1 1 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Pronalaženje parking mesta, Velike saobraćajne gužve 1 Ne 2 Da Da Da
Muški 36-45 god. Pešačenje, Putnički automobil Vreme putovanja, Brzina putovanja 3 3 3 3 Ne Nemam stav 1 Da 3 Da Nemam stav Da
Ženski 36-45 god. Pešačenje, Putnički automobil Bezbednost, Brzina putovanja 3 2 2 2 Da Da Vreme putovanja, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Zaštita životne sredine 2 Ne 2 Nemam stav Da Da
36-45 god. Bicikl Cena/troškovi, Komfor 4 3 3 3 Da Da Vreme putovanja, Biciklistička infrastruktura, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Velike saobraćajne gužve 1 Ne 2 Da Da Da
Muški 26-35 god. Pešačenje, Putnički automobil Vreme putovanja, Komfor, Brzina putovanja 3 2 2 2 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Velike saobraćajne gužve, Zaštita životne sredine 2 Nemam stav 2 Da Nemam stav Da
Muški 36-45 god. Putnički automobil Vreme putovanja, Komfor 2 2 2 1 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Zaštita životne sredine 1 Ne 2 Da Da Da
Muški 36-45 god. Pešačenje, Putnički automobil Vreme putovanja, Parkiranje 2 2 2 1 Da Da Zaštita životne sredine 1 Ne 3 Da Da Da
Ženski 56-65 god. Putnički automobil, Javni prevoz (teksi, bus...) Brzina putovanja, Parkiranje 2 3 1 1 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Zaštita životne sredine 1 Ne 2 Da Da Da
Muški 36-45 god. Pešačenje, Bicikl, Putnički automobil Cena/troškovi, Komfor, Brzina putovanja 2 1 1 1 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Velike saobraćajne gužve, Zaštita životne sredine 1 Ne 2 Da Da Da
Ženski 56-65 god. Javni prevoz (teksi, bus...) Cena/troškovi 2 1 1 1 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Zaštita životne sredine 1 Ne 1 Da Da Da
Ženski 26-35 god. Pešačenje, Bicikl, Putnički automobil Cena/troškovi, Brzina putovanja 2 2 2 2 Da Nemam stav Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Zaštita životne sredine 2 Ne 1 Da Da Da
Muški 26-35 god. Pešačenje, Putnički automobil, Javni prevoz (teksi, bus...) Vreme putovanja, Brzina putovanja 1 1 1 1 Nemam stav Nemam stav Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Pronalaženje parking mesta, Zaštita životne sredine 1 Ne 1 Da Nemam stav Da
Muški 56-65 god. Pešačenje, Putnički automobil, Javni prevoz (teksi, bus...) Vreme putovanja, Brzina putovanja, Pristupačnost saobraćajne i urbanističke infrastrukture 3 3 2 2 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Pronalaženje parking mesta, Zaštita životne sredine 2 Ne 2 Da Da Da
Ženski 19-25 god. Pešačenje, Bicikl Vreme putovanja, Bezbednost, Brzina putovanja 1 2 1 1 Da Da Biciklistička infrastruktura, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Velike saobraćajne gužve, Zaštita životne sredine 1 Da 2 Da Da Da
Muški 26-35 god. Bicikl Vreme putovanja, Komfor, Brzina putovanja, Parkiranje 2 2 2 1 Da Da Vreme putovanja, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Pronalaženje parking mesta 1 Da 1 Da Da Da
Muški 11-18 god. Pešačenje, Bicikl Vreme putovanja, Cena/troškovi 2 2 1 1 Da Da Biciklistička infrastruktura, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Velike saobraćajne gužve, Zaštita životne sredine 1 Da 1 Da Da Da
Ženski 19-25 god. Pešačenje, Putnički automobil, Javni prevoz (teksi, bus...) Cena/troškovi, Bezbednost, Komfor, Pristupačnost saobraćajne i urbanističke infrastrukture 3 3 1 1 Da Da Biciklistička infrastruktura, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Zaštita životne sredine 1 Da 3 Da Da Nemam stav
Ženski 26-35 god. Pešačenje, Putnički automobil, Javni prevoz (teksi, bus...) Vreme putovanja, Cena/troškovi, Bezbednost, Pristupačnost saobraćajne i urbanističke infrastrukture 2 3 3 1 Da Da Biciklistička infrastruktura, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Velike saobraćajne gužve, Zaštita životne sredine 1 Nemam stav 3 Da Da Da
Muški 46-55 god. Pešačenje, Putnički automobil Vreme putovanja, Komfor, Brzina putovanja 3 3 2 1 Nemam stav Nemam stav Biciklistička infrastruktura, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Pronalaženje parking mesta 1 Da 3 Nemam stav Da Da
Ženski 36-45 god. Pešačenje, Putnički automobil, Javni prevoz (teksi, bus...) Vreme putovanja, Brzina putovanja, Pristupačnost saobraćajne i urbanističke infrastrukture 2 3 2 1 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Velike saobraćajne gužve, Zaštita životne sredine 1 Ne 3 Da Da Da
Muški 26-35 god. Pešačenje, Bicikl, Putnički automobil, Javni prevoz (teksi, bus...) Vreme putovanja, Cena/troškovi, Brzina putovanja, Parkiranje 2 1 1 1 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Pronalaženje parking mesta, Velike saobraćajne gužve 1 Ne 4 Ne Nemam stav Nemam stav
Muški 26-35 god. Pešačenje, Putnički automobil Vreme putovanja, Komfor, Brzina putovanja 2 3 2 2 Nemam stav Nemam stav Fizička aktivnost i bolje zdravlje 1 Ne 2 Ne Nemam stav Nemam stav
Ženski 26-35 god. Pešačenje, Javni prevoz (teksi, bus...) Vreme putovanja, Cena/troškovi 3 2 1 1 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Zaštita životne sredine 1 Ne 2 Da Da Da
Muški 26-35 god. Pešačenje Vreme putovanja, Brzina putovanja 3 1 2 2 Da Da Vreme putovanja, Fizička aktivnost i bolje zdravlje 1 Nemam stav 2 Da Da Da
Ženski 26-35 god. Bicikl Cena/troškovi, Parkiranje 3 3 1 1 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Pronalaženje parking mesta, Velike saobraćajne gužve, Zaštita životne sredine 1 Ne 2 Da Da Da
Ženski 19-25 god. Pešačenje, Javni prevoz (teksi, bus...) Cena/troškovi, Pristupačnost saobraćajne i urbanističke infrastrukture 3 3 1 1 Da Da Biciklistička infrastruktura, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Zaštita životne sredine 1 Da 2 Da Da Da
Muški 26-35 god. Pešačenje, Bicikl Vreme putovanja, Cena/troškovi, Parkiranje 3 3 2 2 Da Da Vreme putovanja, Fizička aktivnost i bolje zdravlje 1 Ne 2 Da Da Da
Muški 26-35 god. Pešačenje, Bicikl, Putnički automobil, Javni prevoz (teksi, bus...) Vreme putovanja, Cena/troškovi, Bezbednost, Brzina putovanja 3 2 1 1 Da Da Vreme putovanja, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Pronalaženje parking mesta, Zaštita životne sredine 1 Ne 2 Da Da Da
Ženski 26-35 god. Pešačenje, Putnički automobil, Javni prevoz (teksi, bus...) Vreme putovanja, Cena/troškovi, Komfor, Brzina putovanja, Parkiranje, Pristupačnost saobraćajne i urbanističke infrastrukture 3 3 3 3 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje 1 Nemam stav 2 Da Da Da
Muški 19-25 god. Pešačenje, Bicikl, Putnički automobil Vreme putovanja, Bezbednost, Brzina putovanja 3 2 2 2 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Velike saobraćajne gužve, Zaštita životne sredine 1 Ne 2 Da Nemam stav Da
Ženski 19-25 god. Putnički automobil, Javni prevoz (teksi, bus...) Vreme putovanja, Brzina putovanja 2 2 2 2 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Pronalaženje parking mesta, Velike saobraćajne gužve 3 Ne 2 Da Nemam stav Da
Ženski 19-25 god. Pešačenje Cena/troškovi, Komfor 2 1 1 1 Da Da Biciklistička infrastruktura, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Velike saobraćajne gužve, Zaštita životne sredine 1 Da 1 Da Da Da
Ženski 11-18 god. Javni prevoz (teksi, bus...) Brzina putovanja 4 4 3 3 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje 5 Da 2 Nemam stav Da Da
Ženski 11-18 god. Javni prevoz (teksi, bus...) Vreme putovanja 5 3 4 4 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Pronalaženje parking mesta, Velike saobraćajne gužve, Zaštita životne sredine 3 Ne 4 Da Da Da
Muški 36-45 god. Pešačenje, Putnički automobil Vreme putovanja, Cena/troškovi, Bezbednost, Komfor, Brzina putovanja, Parkiranje 1 3 5 5 Ne Ne Pronalaženje parking mesta 5 Ne 1 Ne Ne Da
Ženski 19-25 god. Pešačenje Cena/troškovi 2 3 3 1 Da Da 5 Nemam stav 2 Da Da Da
Ženski 26-35 god. Pešačenje Komfor 1 1 1 1 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Velike saobraćajne gužve, Zaštita životne sredine 1 Ne 1 Da Da Da
Ženski 46-55 god. Pešačenje Cena/troškovi 3 3 2 1 Da Da Vreme putovanja, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Zaštita životne sredine 1 Ne 2 Da Da Da
Muški 26-35 god. Pešačenje, Putnički automobil Bezbednost, Komfor 4 3 3 5 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje 3 Nemam stav 4 Nemam stav Nemam stav Nemam stav
Ženski 36-45 god. Putnički automobil Vreme putovanja 2 2 3 3 Da Ne Fizička aktivnost i bolje zdravlje 1 Ne 3 Da Nemam stav Da
Muški 26-35 god. Pešačenje, Putnički automobil Bezbednost, Pristupačnost saobraćajne i urbanističke infrastrukture 3 3 3 1 Da Da Biciklistička infrastruktura, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Zaštita životne sredine 1 Ne 1 Ne Da Da
Ženski 36-45 god. Pešačenje, Putnički automobil Vreme putovanja, Pristupačnost saobraćajne i urbanističke infrastrukture 1 1 1 1 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Zaštita životne sredine 1 Ne 1 Da Da Da
Ženski 56-65 god. Javni prevoz (teksi, bus...) Parkiranje 1 1 1 1 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje 1 Ne 1 Da Da Da
Ženski 36-45 god. Javni prevoz (teksi, bus...) Cena/troškovi 2 1 1 1 Da Da Velike saobraćajne gužve 1 Ne 1 Da Da Da
Ženski 26-35 god. Pešačenje, Putnički automobil Vreme putovanja, Komfor, Brzina putovanja 3 3 2 1 Da Da Vreme putovanja, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Zaštita životne sredine 1 Ne 3 Da Da Da
Ženski 19-25 god. Pešačenje, Javni prevoz (teksi, bus...) Cena/troškovi 3 3 3 2 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Zaštita životne sredine 3 Nemam stav 2 Da Da Da
Muški 46-55 god. Pešačenje, Bicikl, Putnički automobil Vreme putovanja, Parkiranje 3 3 3 1 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Zaštita životne sredine 1 Da 2 Da Da Da
Ženski 36-45 god. Putnički automobil Brzina putovanja 2 2 3 2 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje 2 Ne 1 Da Da Da
Muški 56-65 god. Bicikl, Putnički automobil Komfor, Parkiranje 1 1 1 1 Da Da Vreme putovanja, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Pronalaženje parking mesta, Velike saobraćajne gužve, Zaštita životne sredine 1 Ne 1 Da Da Da
Muški 26-35 god. Pešačenje, Putnički automobil, Javni prevoz (teksi, bus...) Vreme putovanja, Cena/troškovi, Brzina putovanja 3 3 1 1 Da Da Biciklistička infrastruktura, Velike saobraćajne gužve, Zaštita životne sredine 1 Da 2 Da Da Da
Muški 36-45 god. Putnički automobil Brzina putovanja 3 3 2 2 Da Da Biciklistička infrastruktura 1 Ne 3 Da Da Da
Muški 36-45 god. Pešačenje, Bicikl Cena/troškovi, Parkiranje 2 1 1 2 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Pronalaženje parking mesta, Zaštita životne sredine 1 Ne 1 Da Da Da
Ženski 46-55 god. Putnički automobil Vreme putovanja 2 2 2 2 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje 1 Ne 1 Da Da Da
Ženski 46-55 god. Pešačenje, Putnički automobil, Javni prevoz (teksi, bus...) Vreme putovanja, Bezbednost 2 1 2 1 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Pronalaženje parking mesta, Velike saobraćajne gužve, Zaštita životne sredine 1 Ne 4 Da Da Da
Muški 36-45 god. Putnički automobil, Javni prevoz (teksi, bus...) Vreme putovanja, Bezbednost, Brzina putovanja, Parkiranje, Pristupačnost saobraćajne i urbanističke infrastrukture 1 1 1 1 Da Da Vreme putovanja, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Zaštita životne sredine 1 Ne 1 Da Da Da
Muški 56-65 god. Pešačenje, Javni prevoz (teksi, bus...) Vreme putovanja, Cena/troškovi 2 2 2 1 Da Nemam stav Fizička aktivnost i bolje zdravlje 1 Ne 2 Da Nemam stav Nemam stav
Ženski 36-45 god. Pešačenje, Putnički automobil, Javni prevoz (teksi, bus...) Vreme putovanja, Komfor 1 1 1 1 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Zaštita životne sredine 1 Ne 2 Da Da Da
Ženski 36-45 god. Pešačenje, Bicikl Cena/troškovi, Parkiranje, Pristupačnost saobraćajne i urbanističke infrastrukture 2 1 1 1 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Pronalaženje parking mesta, Zaštita životne sredine 1 Nemam stav 1 Da Da Da
Muški 36-45 god. Bicikl, Javni prevoz (teksi, bus...) Vreme putovanja, Cena/troškovi, Brzina putovanja 3 2 3 2 Da Da Vreme putovanja, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Zaštita životne sredine 1 Ne 3 Da Da Da
Muški 36-45 god. Pešačenje, Bicikl, Putnički automobil Bezbednost, Parkiranje, Pristupačnost saobraćajne i urbanističke infrastrukture 3 3 2 1 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Zaštita životne sredine 1 Ne 1 Da Da Da
Muški 26-35 god. Pešačenje Cena/troškovi 2 1 1 1 Ne Da Zaštita životne sredine 1 Nemam stav 1 Da Da Da
Muški 26-35 god. Pešačenje, Putnički automobil Vreme putovanja, Cena/troškovi, Parkiranje 2 3 2 3 Da Da Vreme putovanja, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Velike saobraćajne gužve 2 Nemam stav 1 Nemam stav Nemam stav Nemam stav
Ženski 11-18 god. Pešačenje, Javni prevoz (teksi, bus...) Vreme putovanja, Brzina putovanja 3 4 3 1 Da Da Vreme putovanja, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Velike saobraćajne gužve 2 Ne 1 Da Da Da
Muški 19-25 god. Bicikl, Putnički automobil Vreme putovanja, Komfor, Brzina putovanja 1 1 1 1 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje 1 Da 1 Ne Da Da
Muški 19-25 god. Javni prevoz (teksi, bus...) Vreme putovanja, Brzina putovanja 3 3 3 2 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje 1 Da 1 Da Da Da
Muški 19-25 god. Pešačenje, Putnički automobil, Javni prevoz (teksi, bus...) Vreme putovanja, Cena/troškovi, Brzina putovanja, Pristupačnost saobraćajne i urbanističke infrastrukture 3 1 1 1 Da Da Biciklistička infrastruktura, Zaštita životne sredine 1 Ne 1 Da Da Da
Ženski 26-35 god. Pešačenje, Javni prevoz (teksi, bus...) Brzina putovanja 3 3 3 3 Da Da Vreme putovanja, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Zaštita životne sredine 3 Ne 2 Da Da Da
Muški 19-25 god. Pešačenje, Putnički automobil Cena/troškovi, Komfor 4 4 4 2 Ne Ne Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Zaštita životne sredine 1 Da 3 Da Nemam stav Nemam stav
Ženski 36-45 god. Putnički automobil Vreme putovanja, Cena/troškovi, Bezbednost 1 1 1 1 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje 1 Ne 1 Da Da Da
Muški 26-35 god. Bicikl, Putnički automobil Cena/troškovi, Parkiranje 1 1 2 1 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Pronalaženje parking mesta, Zaštita životne sredine 1 Ne 1 Da Da Da
Muški 26-35 god. Pešačenje, Bicikl Cena/troškovi, Komfor 3 2 2 1 Da Da Vreme putovanja, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Velike saobraćajne gužve, Zaštita životne sredine 1 Ne 2 Da Da Da
Ženski 19-25 god. Pešačenje, Bicikl Cena/troškovi 1 1 1 1 Da Da Vreme putovanja, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Zaštita životne sredine 1 Ne 1 Da Da Da
Ženski 26-35 god. Pešačenje, Javni prevoz (teksi, bus...) Cena/troškovi, Brzina putovanja 3 2 1 2 Da Da Vreme putovanja, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Pronalaženje parking mesta, Velike saobraćajne gužve, Zaštita životne sredine 1 Ne 1 Da Da Da
Ženski 46-55 god. Pešačenje, Javni prevoz (teksi, bus...) Vreme putovanja, Cena/troškovi, Bezbednost, Brzina putovanja, Parkiranje, Pristupačnost saobraćajne i urbanističke infrastrukture 4 4 4 4 Da Da Vreme putovanja, Biciklistička infrastruktura, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Zaštita životne sredine 2 Da 4 Da Da Da
Muški 26-35 god. Pešačenje, Putnički automobil Vreme putovanja 1 1 1 1 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje 1 Ne 3 Da Da Da
Ženski 19-25 god. Pešačenje, Putnički automobil, Javni prevoz (teksi, bus...) Vreme putovanja, Cena/troškovi, Brzina putovanja, Parkiranje 3 2 1 1 Da Da Biciklistička infrastruktura, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Velike saobraćajne gužve, Zaštita životne sredine 1 Ne 1 Da Da Da
Muški 26-35 god. Pešačenje Komfor 2 2 1 1 Da Da Biciklistička infrastruktura 1 Ne 3 Da Da Da
Muški 26-35 god. Pešačenje, Putnički automobil Vreme putovanja, Komfor, Brzina putovanja 3 2 3 1 Da Da Biciklistička infrastruktura, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Pronalaženje parking mesta, Velike saobraćajne gužve 1 Ne 2 Ne Da Da
Ženski 46-55 god. Pešačenje, Putnički automobil Vreme putovanja, Cena/troškovi, Komfor, Brzina putovanja, Parkiranje 2 1 1 1 Da Da Vreme putovanja, Biciklistička infrastruktura, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Pronalaženje parking mesta, Velike saobraćajne gužve, Zaštita životne sredine 1 Ne 2 Da Da Da
Muški 46-55 god. Pešačenje, Putnički automobil Bezbednost, Brzina putovanja 2 2 1 1 Da Da Vreme putovanja, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Velike saobraćajne gužve, Zaštita životne sredine 1 Ne 2 Da Da Da
Ženski 11-18 god. Pešačenje, Putnički automobil Bezbednost, Brzina putovanja 3 3 3 5 Da Da Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Zaštita životne sredine 1 Da 2 Ne Da Ne
Muški 56-65 god. Pešačenje, Putnički automobil Vreme putovanja, Bezbednost, Brzina putovanja 2 2 1 1 Da Da Vreme putovanja, Fizička aktivnost i bolje zdravlje, Zaštita životne sredine 1 Ne 2 Da Da Da