Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT


  

Projekat: Kreći se održivo-Bor na dva točka

Nosilac projekta: Udruženje Sigurne staze (www.sigurnestaze.com)


Cilj projekta je unapredjenje bezbednosti saobraćaja, zivotne sredine i pristupačnosti saobraćajne infrastrukture za sve učesnike u saobraćaju sa posebnim akcentom na bicikliste na teritoriji grada Bora, kroz kreiranje inovativne GIS platforme “www.bicibor.rs”.

Mobilna i web GIS aplikacija “Bici Bor” omogućuje pregled, unos i izmene podataka od strane građana, čime se pruža mogućnost svim građanima Bora da obeleže lokacije na karti, dodaju fotografije, postave opis i daju svoje predloge u cilju poboljšanja saobraćajne infrastrukture za bicikliste na teritoriji grada Bora.

Ovim projektom kroz koncept “Javnog zagovaranja” cilj nam je da utičimo na donosioce odluka i kreatore sistema u Gradskoj upravi kako bi grad Bor dobio “Plan održive urbane mobilnosti” i kako bi došlo do izmene “Odluke o tehničkom regulisanju saobraćaja na teritorji grada Bora”.

Projekat se vezuje za ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih nacija koji nosi naziv „Održivi gradovi i zajednice“ koji ima za cilj stvaranje održivih gradova – gradova koji su pristupačni, sa dobrim sistemom javnog prevoza, biciklističkom i pešačkom infrastrukturom i velikim brojem zelenih površina.

U projektu smo zahvaljujući GIS-u (geografski informacioni sistemi) razvili savremenu metodologiju obrade podataka na osnovu koje smo vršili analize svih prikupljenih prostornih i atributativnih setova podataka, konverziju tih podataka u formate neophodne za web i mobilni prikaz, dizajniranje, kao i izradu web interaktivnih mapa.

U sprezi informacionih tehnologija i otvorenih podataka mi vidimo razvoj pametnih gradova koji imaju za cilj da kroz korišćenje informacionih i drugih pametnih tehnologija olakšavaju život građana u nekoj lokalnoj zajednici.

Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” je projekat Vlade Švajcarske čiji je cilj aktivno građansko društvo u kome građani više učestvuju u procesu donošenja odluka, naročito na lokalnom nivou. ACT sprovode dve nevladine organizacije: Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

Ovaj projekat je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. Mišljenje koje je izneto na ovoj platformi/sajtu je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa.


bor na 2 točka